Dr. VÁRADI KÁROLY, MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, a kar volt tudományos dékánhelyettese. Fő kutatási területe a megmunkált felületek érintkezési és feszültségi állapotának elemzése, a hőfejlődés és a kopási folyamatok modellezése. Több mint 200 publikációja jelent meg nagyobb részben társszerzőkkel közösen rangos folyóiratokban. Több éve részt vesz az MTA Gépszerkezettani Akadémiai Bizottság munkájában, az utóbbi években titkára. Tagja az American Society of Mechanical Engineers szervezetnek, illetve az ASME Design Education Committee tevékenységében is részt vesz. Alapító tagja a kari Doktori Iskolának.