Terméktervező záróvizsga tájékoztató

Terméktervező záróvizsga tájékoztató

2015/16 tavaszi szemeszter

Védésre a hallgatók a tanszéken is jelentkeznek (a Neptunon történő jelentkezés mellett). A tanszéki jelentkezés az aláírt Konzultációs napló és a Nyilatkozatok másolatának leadásával történik 2016. május 24-én 8 és 12 óra között az Mg. 107-es szobában. Ekkor a hallgatók időpontot kapnak záróvizsgára és megbeszéljük a leadással, a vizsgával kapcsolatos kérdéseket. Ezúton is felhívom a vizsgára jelentkezett terméktervező hallgatóink figyelmét a dolgozat és a bírálatok leadásának módjára, tekintettel a változásokra. A leadás az alábbiakat tartalmazza:

  • A tartalmi-és a formai követelményeknek megfelelő köttetett dolgozat leadása, egy (eredeti) példányban
  • A felkért külsős bíráló szöveges bírálatának és értékelő lapjának leadása papíron, aláírva, egy-egy példányban
  • A tanszéki konzulens értékelő lapjának leadása papíron, aláírva, egy példányban

Figyelem! Az osztályzatok legyenek feltüntetve az értékelő lapokon és a szöveges bírálaton is, mert a korábban használt osztályozó lap használata megszűnik.

  • A külsős bíráló szöveges bírálata és az értékelő lapja aláírva PDF formátumban legyen beküldve Miklós Vilmosnéhoz, szintén a leadási határidőig.
  • A tanszéki konzulens értékelése PDF formátumban legyen elküldve Miklós Vilmosnéhoz, szintén a leadási határidőig.

A leadás-1), 2) és 3) pontok tételei a hallgató által leadva– az Mg.ép.107 szobában történik (nálam), délelőttönként 9 és 11 óra között.

A leadási határidő: 2016. június 15.

A BMEGEGEMTDA tárgy keretében készülő MSc-s „Diplomaterv „A” dolgozatokat Dr. Horák Péter tanár úrnál kell leadni 2016. június 15-ig.

Kérem a feltüntetett határidők betartását, hogy a tanszéknek megadott határidőket betarthassuk.

 

Köszönettel:
Joanovics László
(Mg. ép. 107)