CLAAS Hungária Kft. ösztöndíj hallgatóknak

CLAAS Hungária Kft. ösztöndíj hallgatóknak

Kedves Hallgatóink!

A PÁLYÁZAT MEGHOSSZABBÍTVA 2019.05.01. 16:00-ig! A nyomtatott anyagot másnap, 2019.05.02. 12:00-ig kell leadni.  

A Gépészmérnök Képzésért Alapítvány gondozásában kiírásra került a CLAAS Hungária Kft. ösztöndíj pályázata. A pályázat célja, hogy azokat a hallgatókat támogassák ösztöndíj formájában, akik kedvelik a mezőgépészetet és érdeklődnek a mezőgazdasági gépek tervezése iránt. A pályázat célja a Gépészmérnöki Kar mezőgéptervezés iránt érdeklődő hallgatóinak támogatása. A támogatott hallgatók szerződéskötés után havi támogatásban részesülnek, amelynek mértéke 45.000 Ft BSc hallgatói és 60.000 Ft MSc hallgatói ösztöndíj esetén. Az ösztöndíjak 5 hónapra szólnak. A pályázók közül 2 fő BSc és 2 fő MSc hallgató részesül támogatásban. Sikeres pályázat esetén a támogatás kezdete: 2019. május. 1.

A pályázatot papír alapon és elektronikusan is be kell nyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje és helye:

  • Papír alapon: 2019. április 29. 12:00 óra. 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. Gép- és Terméktervezés Tanszék (MG. épület 1. emelet 10.), Titkárság.
  • Elektronikusan, e-mailben: 2019. április 29. 12:00 óra. maria.nove@claas.com (Szoták-Nóvé Mária, HR vezetőnek címezve) Az e-mail tárgya: JELENTKEZÉS MEZŐGÉPTERVEZŐ ÖSZTÖNDÍJRA 2019

A pályázathoz csatolandó adatok és dokumentumok:

  • pályázó személyi adatai, postacíme, e-mail címe, telefonszáma, adóazonosító jele, bankszámlaszáma,
  • pályázati előlap, amely jelen pályázati kiírás melléklete,
  • szakmai önéletrajz,
  • tervezési portfolió: az egyetemi tanulmányok során elkészített tervezési feladatok rövid bemutatása,
  • motivációs levél: a mezőgazdaság és a mezőgazdasági géptervezés iránti érdeklődés bemutatása.

A pályázók szóbeli meghallgatáson vesznek részt (személyesen Budapesten, vagy internetes kapcsolaton keresztül), mely alapján a szakértő bizottság javaslatot tesz a kuratóriumnak az ösztöndíj elnyerésére. A pályázat eredményéről a szakmai értékelés alapján az Alapítvány kuratóriuma dönt.

Pályázattal kapcsolatos kérdésekben forduljanak a pályázat kapcsolattartójához: Dr. Rádics János Péter – Radics.Janos@gt3.bme.hu

A pályázati kiírás elérhető itt: http://old.gt3.bme.hu/wp-content/uploads/2018/01/CLAAS_palyazati_kiiras_hallg_2019.pdf

A kiírásban kért pályázati előlap letöltése: http://old.gt3.bme.hu/wp-content/uploads/2018/01/CLAAS_hallgatoi_palyazat_elolap.docx

CLAAS_palyazati_kiiras_hallg_2019