[ FELVÉTELI ] információk

Ipari termék- és formatervező alapszak információk.

Kérjük tekintse meg a korábbi hallgatói munkákból összeállított kiadványainkat is, melyek többet mondanak ezer szónál.

Az alapszakon olyan mérnökök képzése történik, akik ipari termékek tervezése, gyártása és forgalmazása területén:

  • rugalmasan és hatékonyan tudnak reagálni a piacgazdaság kihívásaira, elsősorban a kis- és középvállalatok keretein belül,
  • műszaki, esztétikai, humán, valamint gazdasági ismereteik és készségeik birtokában a termékfejlesztés valamennyi fázisában képesek a viszonylag önálló, alkotó munkára,
  • szervező és irányító tevékenységükkel képesek a termékfejlesztés innovációs folyamatát, a termékfejlesztéshez szükséges tárgyi, szervezeti és emberi erőforrásokat, illetve a termék életpálya egyes ciklusait menedzselni,
  • termékek, szolgáltatások és rendszerek formába öntése oly módon, amely kifejezi összetettségét és koherens azzal.

 A szak bemutatása >>>  Részletes információk >>>  Az alapszak képzési tájékozatója >>>

Az ipari termék- és formatervező mérnöki alapszakon a rajz alkalmassági vizsga kötelező.

Az alapdiplomával rendelkezők, mesterszakokon (MSc) folytathatják tanulmányaikat. Továbblépésre nyújt lehetőséget például az Ipari terméktervező mérnök (MSc) szak. 

Az ipari termék- és formatervező mérnök alapszak a facebookon és a felvi.hu oldalon